Regulamin
Futrzaki Bałtyku FCI

 

1. Nasza hodowla Futrzaki Bałtyku FCI zarejestrowana jest w Związku Kynologicznym w Polsce – jest to jedyna organizacja Polska zrzeszona w FCI, Fédération Cynologique Internationale czyli Międzynarodowa Federacja Kynologiczna z siedzibą w Belgii, Oddział Gdynia. Rejestracja: przydomka jest pod numerami: w ZKwP – 6155/F, a w FCI 64/17.
2. Rodzice naszych szczeniąt posiadają pełne uprawnienia hodowlane zgodne z Regulaminem Hodowlanym ZKwP/FCI i kojarzone pod względem:
– pochodzenia
– eksterieru
– psychiki
3. Każde ze szczeniąt w naszej hodowli otrzymuje metrykę urodzenia ZKwP uprawniającą do wydania rodowodu krajowego lub eksportowego.
4. Właściciele Hodowli oraz Nabywca/cy zawierają umowę sprzedaży psa, dopasowaną każdorazowo pod Nabywcę (obowiązkowo do zapoznania się z nią przez Nabywcę wcześniej).
5. Przypadki odmowy sprzedaży psa:
– osobom, które nie wzbudziły naszego zaufania
– pośrednikom w sprzedaży
– różnego typu na prezenty / nagrody / loterie
– do budy/kojca – na łańcuch
– na podwórko (na cały dzień przebywania na nim)
– zastrzegamy sobie prawo odmowy sprzedaży psa bez podania przyczyny
6. Pies/suka zakupiony/a w naszej hodowli Nabywca nie ma prawa bez wiedzy naszej (pisemne poinformowanie):
– odsprzedaży, darowizny lub innych form przekazania psa/suki innym osobą
– rozmnażania zakupionych suk i psów w sposób: bez uprawnień, niekontrolowany, nieplanowany, niezgodny z zasadami i regulaminem hodowli, ZKwP oraz FCI
7. Nasza hodowla zastrzega sobie:
– Nabywca, który nabywa szczenię w celach hodowlanych jest zobowiązany do uzyskania minimum tytułów: Młodzieżowy Champion Polski i Champion Polski
– Ponadto pies/suka muszą spełniać wymogi wydawane do hodowli zgodnie z regulaminem ZkwP/FCI
– Suka może być po raz pierwszy kryta, rozmnażana po ukończeniu 24 miesięcy tylko i wyłącznie przez uprawnionego psa reproduktora tej samej rasy
8. Nabywca zobowiązuje się do stosowania się do punktów zawartych w załączonej Instrukcji Obsługi Psa
9. Hodowcy zobowiązują się do udziela wszelkich porad oraz wskazówek/odpowiedzi na pytania związanych z żywieniem, zdrowiem, wychowaniem, socjalizacją oraz pielęgnacją i higieną psa/suki, jak zarejestrować się na wystawę, zaprezentować na wystawie.
Żadne pytanie nie jest głupie i nie pozostanie bez odpowiedzi.
10. Każdy pies/suka otrzymuje od nas:
– umowę sprzedaży psa/suki
– metryka urodzenia wydaną przez ZKwP Oddział Gdynia
– książeczka zdrowia/paszport psa/suki z wpisami: odrobaczenia i szczepienia
– kopia przeglądu miotu,
– karmę na pierwsze chwile w nowym domku, którą szczenię było karmione
– przedmiot z zapachem mamusi i rodzeństwa (zabawkę, dry bad, kocyk)
11. Do wglądu przedstawiamy:
– kopie rodowodów rodziców z wpisem potwierdzającym uprawnienia hodowlane
– kopie protokołu z kontroli danego miotu – jeżeli takowa odbyła się w siedzibie hodowli
12. Nabywca zobowiązuje się do utrzymania kontaktów z Hodowcami w celu przekazania informacji
o stanie zdrowia, rozwoju fizycznym i psychicznym, sukcesów wystawowych i hodowlanych.
W pierwszym roku życia prosimy o zdjęcia, filmiki nabytego psa/suki w miarę możliwie dość często – jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (ewentualnie raz w miesiącu), a później raz na kwartał w danym roku kalendarzowym.
Satysfakcja nasza wypływa z prawidłowego rozwoju psiaków, które wychodzą z naszej hodowli, więc prosimy zrozumieć nasze zaangażowanie i zainteresowanie, gdyż psiaki nasze są wielką miłością.
13. Podpisanie w/w umowy sprzedaży psa jest równoznaczne z zapoznaniem się regulaminem naszej hodowli oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
14. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem oraz zawartą umową kupna- sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Futrzaki Bałtyku FCI

Beata Rogalska i Artur Rogalski